backsplash1

Backsplash installed by Clayton Flooring Inc.